Podręcznik dla klasy 3 cz. 2 -Oblicza epok

Podręcznik “Oblicza epok 3.2” jest drugą częścią książki do języka polskiego przeznaczonej dla uczniów liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Podręcznik został wydany przez WSiP. Książka obejmuje literaturę okresu wojny i okupacji. Uczeń odnajdzie tam m.in. wojenne wiersze K.K. Baczyńskiego, T.Gajcego, T. Różewicza, literaturę obozową: opowiadania Borowskiego, fragmenty “Innego Świata” G.Herlinga – Grudzińskiego.

Budowa lekcji

Każda jednostka lekcyjna w podręczniku “Oblicza epok3.323″opatrzona została tematem, a moment powstania danego utworu zaznaczono na osi czasu. Właściwy tekst autorski często bywa opatrzony wstępem “U źródeł tekstu”, który wyjaśnia genezę utworu literackiego. Na kolorowym tle autorzy podręcznika zamieszczają krótkie biografie autorów tekstów. Na marginesach stron znajdują się przypisy wyjaśniające trudne pojęcia i zwroty użyte w tekście. Pod tekstem literackim znajduje się część “Analiza i interpretacja”. Zawiera ona polecenia i pytania służące omówieniu tekstu i właściwej jego interpretacji. W części “Wartości i postawy” znajdują się tematy, które nauczyciel z uczniami mogą wykorzystać do dyskusji nad hierarchią wartości bohaterów literackich, ich poglądami i postawami.

Na marginesach podręcznika, w kolorowych ramkach znajdują się wyjaśnienia pojęć kluczowych z dziedziny historii literatury oraz poetyki. Książka jest bogato ilustrowana.Zawiera fotografie pisarzy, zdjęcia ukazujące projekty scenografii teatralnych bądź kadry z filmów, plakaty teatralne i filmowe. Na końcu każdej jednostki lekcyjnej zawarta jest część “Wypowiedź pisemna”, zawierająca tematy do stworzenia własnej dłuższej formy wypowiedzi pisemnej. W kolorowych ramkach autorzy podręcznika zamieścili informacje dodatkowe, przeznaczone dla uczniów szerzej interesujących się przedmiotem. Opatrzono je hasłem: “Wiedzieć więcej”. Niektóre jednostki lekcyjne kończy tzw. “zadanie projektowe”, będące propozycją dodatkowego zadania do wykonania. Może to być projekt, opracowanie słowniczka lub jeszcze coś innego.

Powtórzenie materiału

Podręcznik zawiera rozdziały służące utrwaleniu przyswojonej wiedzy “Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości”. Najważniejsze zagadnienia podano w formie tabel, wykresów, by łatwiej było je przyswoić. Część “Sprawdź się” to zestaw pytań i poleceń służących powtórzeniu materiału z całego działu. Kolejną częścią, służącą utrwaleniu materiału jest “Analiza tekstu nieliterackiego”. Zawiera tekst źródłowy oraz zadania do niego. Następna część, “Tworzenie własnego tekstu” to przygotowanie do matury ustnej. Zawarto tam polecenia do tworzenia własnej ustnej wypowiedzi. Na końcu podręcznika znajduje się indeks pojęć oraz indeks osób.