Nerwica natręctw nerwica, depresja, objawy nerwicy, zespół natręctw, ZOK, OCD, obsesje, kompulsje

Nerwica natręctw a inne zaburzenia nerwicowe.

Zaburzenia nerwicowe stanowią pewną dysfunkcję psychicznej kondycji człowieka. Związane są nie tylko z psychiczną sfera, ale również emocjonalną, a objawiają się w zachowaniu ludzkim, które odbiega od normy i przybiera formy patologiczne. Termin zaburzeń nerwicowych bywa często zastępowany nazwą zaburzenia lękowe. Charakterystyczny w tym przypadku jest fakt, iż człowiek zdaje sobie sprawę z absurdalności swojego postępowania, wszelkiego rodzaju natręctw i fobii, jednak niejako podświadomie zmuszony jest do wykonywania określonych czynności. Swoiste krytyczne podejście do objawów różni pacjentów cierpiących na zaburzenia nerwicowe od osób, które borykają się z innymi problemami psychicznymi.

Nerwica natręctw jest tylko jednym z wielu zaburzeń na tle nerwowym. Jest to choroba, która charakteryzuje się niechcianymi, natrętnymi myślami, wyobrażeniami i obsesjami. Odczuwany jest przy tym przymus wykonywania pewnych rytualnych czynności, a dodatkowo lęk związany z konsekwencjami zaniechania owych czynności. Strach zmusza człowieka do powielania swoich zazwyczaj absurdalnych zachowań.

Oprócz nerwicy natręctw istnieje wiele innych chorób występujących na tle nerwowym. Przede wszystkim współczesna medycyna wyróżnia różnego rodzaju fobie. Jedną z nich są tzw. fobie proste związane z odczuwaniem silnego lęku bądź wstrętu w przypadku jednego określonego bodźca, który je wywołuje, np. ciasne pomieszczenia, samolot, pająki itd.

Fobie społeczne charakteryzują się strachem i obawą odczuwaną z powodu kontaktów społecznych lub też określonych sytuacji, w których jesteśmy narażeni na kontakty interpersonalne.

Kolejnym problemem ujawniającym się na tle nerwowym jest agorafobia, czyli obawa przed przebywaniem w miejsca publicznych, a także na otwartej przestrzeni. Obawami napełniają chorych również miejsca, z których trudno się wydostać, by szybko schronić się w przestrzeni znajomej i bezpiecznej np. by wrócić do domu.

Wyszczególnione zostały również zaburzenia nazywane konwersyjnymi. Dotyczą one objawów chorób somatycznych, które generowane są przez psychikę. Jest to pewna uzurpacja mózgu, który chce niejako odwrócić czujność skupiając się na innej dolegliwości, bądź też skoncentrować uwagę na sobie, albo uzasadnić zaniechanie reakcji bądź decyzji w sytuacji, która tego wymaga. Niekiedy ten typ choroby nerwowej diagnozowany jest u dzieci, którym rodzice nie gwarantują poczucia opieki i bezpieczeństwa. Wówczas u dziecka rozpoznawalne są pewne zaburzenia, np. utrata mowy bądź wzroku, które mijają po zaspokojeniu owej potrzeby. Choroba nie jest więc uzasadniona żadnymi względami medycznymi, a wynika z uwarunkowań psychicznych. Podobny przebieg choroby na tle nerwowym występuje w przypadku zaburzeń występujących pod postacią somatyczną, czyli somatomorficznych, ujawniających się dolegliwościami pewnych narządów ciała pomimo braku przyczyn uzasadnionych przez medycynę. Chorzy jednak rzeczywiście odczuwają ból.

Zaburzeń ujawniających się na tle nerwowym jest wiele, ale wszystkie łączy poczucie lęku, które niejako jest przyczyną późniejszych patologicznych zachowań. Tak dzieje się zarówno w przypadku nerwicy natręctw, jak również w innych chorobach tego typu. Na występowanie chorób nerwowych składa się bardzo wiele czynników, podobnie jak wiele objawów może na nie wskazywać. Leczy się je przeważnie zarówno środkami farmakologicznymi, jak i podczas psychoterapii.

Dodaj komentarz