Podręcznik dla klasy 3 cz. 2 -Oblicza epok

Podręcznik “Oblicza epok 3.2” jest drugą częścią książki do języka polskiego przeznaczonej dla uczniów liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Podręcznik został wydany przez WSiP. Książka obejmuje literaturę okresu wojny i okupacji. Uczeń odnajdzie tam m.in. wojenne wiersze K.K. Baczyńskiego, T.Gajcego, T. Różewicza, literaturę obozową: opowiadania Borowskiego, fragmenty “Innego Świata” G.Herlinga – Grudzińskiego.

Budowa lekcji

Każda jednostka lekcyjna w podręczniku “Oblicza epok3.323″opatrzona została tematem, a moment powstania danego utworu zaznaczono na osi czasu. Właściwy tekst autorski często bywa opatrzony wstępem “U źródeł tekstu”, który wyjaśnia genezę utworu literackiego. Na kolorowym tle autorzy podręcznika zamieszczają krótkie biografie autorów tekstów. Na marginesach stron znajdują się przypisy wyjaśniające trudne pojęcia i zwroty użyte w tekście. Pod tekstem literackim znajduje się część “Analiza i interpretacja”. Zawiera ona polecenia i pytania służące omówieniu tekstu i właściwej jego interpretacji. W części “Wartości i postawy” znajdują się tematy, które nauczyciel z uczniami mogą wykorzystać do dyskusji nad hierarchią wartości bohaterów literackich, ich poglądami i postawami.

Na marginesach podręcznika, w kolorowych ramkach znajdują się wyjaśnienia pojęć kluczowych z dziedziny historii literatury oraz poetyki. Książka jest bogato ilustrowana.Zawiera fotografie pisarzy, zdjęcia ukazujące projekty scenografii teatralnych bądź kadry z filmów, plakaty teatralne i filmowe. Na końcu każdej jednostki lekcyjnej zawarta jest część “Wypowiedź pisemna”, zawierająca tematy do stworzenia własnej dłuższej formy wypowiedzi pisemnej. W kolorowych ramkach autorzy podręcznika zamieścili informacje dodatkowe, przeznaczone dla uczniów szerzej interesujących się przedmiotem. Opatrzono je hasłem: “Wiedzieć więcej”. Niektóre jednostki lekcyjne kończy tzw. “zadanie projektowe”, będące propozycją dodatkowego zadania do wykonania. Może to być projekt, opracowanie słowniczka lub jeszcze coś innego.

Powtórzenie materiału

Podręcznik zawiera rozdziały służące utrwaleniu przyswojonej wiedzy “Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości”. Najważniejsze zagadnienia podano w formie tabel, wykresów, by łatwiej było je przyswoić. Część “Sprawdź się” to zestaw pytań i poleceń służących powtórzeniu materiału z całego działu. Kolejną częścią, służącą utrwaleniu materiału jest “Analiza tekstu nieliterackiego”. Zawiera tekst źródłowy oraz zadania do niego. Następna część, “Tworzenie własnego tekstu” to przygotowanie do matury ustnej. Zawarto tam polecenia do tworzenia własnej ustnej wypowiedzi. Na końcu podręcznika znajduje się indeks pojęć oraz indeks osób.

Nowoczesny podręcznik do języka polskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Studiowanie tekstów literackich sprawia problemy wielu uczniom w szkołach ponadpodstawowych. Język polski to przedmiot, na który nauczyciele zwracają szczególną uwagę. Na zajęciach uczniowie doskonalą umiejętności budowania własnych wypowiedzi i argumentacji swoich racji w dyskusjach. Uzasadnianie przekonań nie jest łatwe, szczególnie jeśli wiąże się z koniecznością nawiązania do określonych dzieł literackich. Nauczyciele mogą korzystać z atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Jedną z nich jest podręcznik “Oblicza epok 3.2” opracowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Książka “Oblicza epok 3.2” został przygotowany przez Dariusza Chemperka, Adama Kalbarczyka i Dariusza Trześniowskiego. Wiadomości ułożone są w taki sposób, aby kolejne tematy mogły być omawiane na osobnych lekcjach w szkole. Książka łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną, aby ułatwić uczniom doskonalenie umiejętności potrzebnych w kolejnych latach nauki.

Powtarzanie i usystematyzowanie wiedzy

Każdą lekcję w podręczniku “Oblicza epok 3.2” rozpoczynają komentarze, dzięki którym młodzi ludzie mogą skupić się na najbardziej istotnych zagadnieniach podczas analizy tekstu. Książka zawiera również zadania powtórzeniowe pozwalające na ugruntowanie wiedzy poznawanej w szkole. Autorzy podkreślają umiejętność interpretacji dzieł literackich oraz uczą samodzielnego formułowania wniosków.

Nowoczesna forma graficzna

Książka “oblicza epok 3.6 (nie zwlekaj z zakupem – szybka wysyłka i tani asortyment)” ma formę graficzną wspierającą naukę. Kolorowe strony ułatwiają wyróżnianie najważniejszych informacji. Jednocześnie uczniowie nie muszą czytać długich tekstów, które dopiero później będą omawiane we współpracy z pedagogiem. Na wielu stronach znajdziemy schematy przybliżające uczniom trudniejsze zagadnienia. Na końcu książki dołączono indeks pojęć i osób, co ułatwia porządkowanie wiedzy. Młodzież może w ten sposób przygotowywać się do kolejnych zajęć.

Nawiązania do problemów z życia

Do zalet podręcznika należy zaliczyć również nawiązania do współczesnych dzieł literackich. Wiele z nich jest znanych uczniom, dzięki czemu postawy bohaterów mogą być bardziej czytelne i zrozumiałe. Może być to pretekst do ciekawych dyskusji prowadzonych na lekcjach lub w grupie rówieśników. Z tego względu książka “Oblicza epok 3.2” jest lubiana przez uczniów i doceniana przez specjalistów z całej Polski.

Przygotowania do egzaminu dojrzałości z polskiego

Czy egzamin dojrzałości z języka polskiego jest łatwy? Takie pytanie można by zadać w tłumie. Na pewno odpowiedzi, jakie byłyby udzielane, mogłyby być różne. Dlaczego? Ponieważ każda osoba będzie miała coś zupełnie innego do powiedzenia na ten temat. Dla jednych to może być tzw. bułka z masłem, a dla innych orka na ugorze. No cóż, w końcu nie każda osoba tak doskonale radzi sobie z każdą epoką literacką. Z drugiej strony trzeba przyznać, że młodzież ma do wyboru doskonałe podręczniki, jakie będą dla nich nie lada wsparciem, jeżeli chodzi o naukę języka polskiego. Takim podręcznikiem jest chociażby oblicza epok 3.5 (kup już dziś, szybka wysyłka!), jak również inne, jakie należą do tej doskonałej serii.

Oblicza epok 2.1-2.2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Co można powiedzieć o romantyzmie? Naprawdę wiele, a i temat i tak nigdy na dobre nie zostanie wyczerpany. Chociażby z tego względu właśnie, na romantyzm zostały poświęcone dwie książki, jakie kryją się pod numerem drugim. Całość została rozdzielona, aby materiał był bardziej zrozumiały dla młodych uczniów.

W pierwszej, romantycznej części, uczniowie będą mieli do czynienia z takimi twórcami, jak Johann Wolfgang von Goethe, Byron, Edgar Allan Poe. Bardzo ciekawi twórcy, którzy pozostawili po sobie niesamowity spadek, w postaci licznych utworów literackich. Takich, jakie wciąż są podziwiane przez młode pokolenia za ich uniwersalność, piękność w wyrażaniu uczuć.

Druga część romantyzmy poświęcona jest z kolei twórczości Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida. Nie brakuje tam również wzmianek o pozytywizmie. Kolejna epoka literacka, która powstała na tym, co romantyzm najlepszego po sobie pozostawił. Zmiany są konieczne i to właśnie one sprawiły, że późniejsi twórcy tworzyli już w zupełnie innym kierunku. W każdym podręczniku (niezależnie od tego, z jaką dokładnie częścią ma się do czynienia) znaleźć można elementy, jakie pomagają usystematyzować wiedzę.