Nerwica natręctw nerwica, depresja, objawy nerwicy, zespół natręctw, ZOK, OCD, obsesje, kompulsje

Nerwica natręctw - objawy, przyczyny, leczenie.

Jeżeli Ciebie także dręczą natrętne myśli, jeżeli także czujesz przymus wykonywania wielokrotnie najprostszych czynności, jeżeli moje doświadczenia są Ci bliskie witaj na mojej stronie. Opowiem Ci o moich zmaganiach z chorobą i o tym jak udało mi się ją pokonać! Opowiem Ci jak rozpoznać nerwicę natręctw oraz jakie są jej przyczyny. Wierzę, że w ten sposób chociaż trochę pomogę Ci wygrać z nerwicą natręctw.

Moja historia

Pamiętam łzy w oczach mojej Mamy, kiedy wyszła z gabinetu psychologa. Wtedy po raz pierwszy pomyślałem, że coś ze mną jest naprawdę “nie tak“.

Od dłuższego czasu moje życie było opanowane przez powtarzające się rytuały, natrętne myśli, szeptane dialogi z samym sobą przybierające raz to postać modlitw innym razem powtarzanych w kółko bezsensownych zaklęć. Jednak aż do tamtego dnia wydawało mi się, że nad tym wszystkim panuję. A jeśli nawet nie to przynajmniej jestem w stanie ukryć moje dziwne zachowanie przed światem.

Czytaj dalej...

Jak rozpoznać nerwicę natręctw?

Nerwica natręctw jest chorobą uleczalną, w niektórych przypadkach objawy mogą wręcz zupełnie ustąpić. Najważniejsze, aby zidentyfikować objawy i rozpocząć leczenie. Powrót do prawidłowego funkcjonowania zapewnia zarówno odpowiednio dobrana farmakologia, jak również psychoterapia.

Zarówno od chorego, jak również od jego bliskich zależy powodzenie stosowanej terapii. Podstawą rozpoznania zaburzeń obsesyjno – komuplsyjnych jest przeprowadzana przez lekarza specjalistę diagnostyka różnicowa. Dokonuje się jej na podstawie wskazania objawów. Oprócz szczegółowego wywiadu z pacjentem, niezbędny jest również wywiad środowiskowy. Ponadto uwzględniane są przez lekarza również informacje uzyskane podczas obserwacji pacjenta, w skład tych objawów wchodzi m.in. mimika, zachowanie, ton głosu. Rozpoznanie choroby odbywa się przez co najmniej miesiąc od pierwszej wizyty w gabinecie specjalisty.

Czytaj dalej...

Jakie są typowe objawy nerwicy natręctw?

Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, inaczej nazywane nerwicą natręctw, są chorobą psychiczną powodowaną przez różne czynniki, zarówno biologiczne, takie jak genetyka, jak również uwarunkowania społeczne (w tym rodzinnie). Na pojawienie się nerwicy, jak również późniejszy przebieg choroby, wpływają różne sytuacje. Nerwica natręctw jest przypadłością znaną od wielu lat. Przez ten czas medycyna przedstawiała różne sposoby leczenia jej oraz obchodzenia się z pacjentami. Wiele teorii z nią związanych było nieprawdziwych i przez lata kolejnych badań dokonywano wielu przewartościowań w dziedzinie wiedzy na jej temat.

Objawy zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych są dosyć łatwe do zauważenia i zidentyfikowania, zarówno przez otoczenie, jak i samych chorych. Czasami zachowanie podczas choroby jest sprzeczne z charakterem i systemem wartości danej osoby i już na tym etapie pojawiają się podstawowe dysonanse, pozwalające wykazać dany problem. Bywają bowiem sytuacje, w których osoba religijna, pod wpływem zaburzeń obsesyjnych, zaczyna odczuwać potrzebę podważania czy nawet obrażania wartości religijnych. Dodatkowo towarzyszy temu nieustający lek, bowiem chory obawia się, że zaniechanie jakiejś czynności będzie wiązało się z niebezpiecznymi konsekwencjami. Obawia się swoistej kary za nie wykonanie tej czynności. Karą tą może być na przykład wypadek lub choroba bliskiej mu osoby. Chory zdaje sobie sprawę z absurdalności tego lęku ale jednocześnie nie potrafi mu się oprzeć. Lęk i frustracja powodują, że nie można przeciwdziałać zaistniałej sytuacji, bowiem to również prowadzi do późniejszych stanów lękowych. Swoiste zamknięte koło powtarzających się obsesji i kompulsji.

Czytaj dalej...

Jakie są przyczyny nerwicy natręctw?

Zaburzenia obsesyjno – kompulsacyjne, podobnie jak większość chorób psychicznych, są wstydliwym tematem dla osób cierpiących na nie. Chory pragnie je ukryć przed otoczenie, często uniemożliwiając sobie w ten sposób możliwość podjęcia odpowiedniego leczenia.

Natura cierpiących na nerwicę natręctw rzeczywiście jest niezrozumiała dla innych. Jednak społeczne uwarunkowania nie mogą stać na przeszkodzie podjęcia decyzji o zastosowaniu niezbędnej terapii. To nie otoczenie, lecz sam chory cierpi najbardziej, bowiem z obsesyjnymi zachowaniami związane są paniczne lęki i stres, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w świecie. Dzięki odpowiedniej diagnozie, a także poznaniu czynników wpływających na rozwój choroby można próbować szukać odpowiedniego rozwiązania. Warto jest również poznać przyczyny, które mogą w pewien sposób wytłumaczyć występowanie tej choroby u danej osoby. Jak wiemy – żadne dolegliwości nie biorą się z nikąd.

Czytaj dalej...

Jak leczyć nerwicę natręctw?

Nerwica natręctw związana jest z czynnościami obsesyjnymi, wobec których człowiek czuje, że jest bezbronny i nie może im przeciwdziałać. Powtarzanie bezsensownych zachowań wiąże się z ogromnym strachem, lękiem, nadmierną ostrożnością i zamartwianiem się. W przypadku zidentyfikowanie u siebie lub u bliskiej osoby takich objawów, należy bezzwłocznie zaczerpnąć porady specjalisty i poddać się leczeniu.

Sposobów leczenia jest kilka i zazwyczaj stosuje się je w formie skumulowanej. Przede wszystkim u chorych stosuje się terapię farmakologiczną. Choremu podaje się antydepresanty, które łagodzą objawy i uspakajają pacjenta. Neuroleptyki, takie jak olanzapina, rysperidon, sulpiryd są pomocne szczególnie w przypadku osób, które cierpią na nieustanne i uporczywe obsesje. Benzodiazepiny łagodzą objawy zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych, jednak mogą w niektórych przypadkach powodować uzależnienie u osób na to podatnych. Niekiedy stosuje się również różnego rodzaju substancje przeciwdrgawkowe, np. kwas walproinowy, karbamazepina.

Czytaj dalej...

Nerwica natręctw a inne zaburzenia nerwicowe.

Zaburzenia nerwicowe stanowią pewną dysfunkcję psychicznej kondycji człowieka. Związane są nie tylko z psychiczną sfera, ale również emocjonalną, a objawiają się w zachowaniu ludzkim, które odbiega od normy i przybiera formy patologiczne. Termin zaburzeń nerwicowych bywa często zastępowany nazwą zaburzenia lękowe. Charakterystyczny w tym przypadku jest fakt, iż człowiek zdaje sobie sprawę z absurdalności swojego postępowania, wszelkiego rodzaju natręctw i fobii, jednak niejako podświadomie zmuszony jest do wykonywania określonych czynności. Swoiste krytyczne podejście do objawów różni pacjentów cierpiących na zaburzenia nerwicowe od osób, które borykają się z innymi problemami psychicznymi.

Nerwica natręctw jest tylko jednym z wielu zaburzeń na tle nerwowym. Jest to choroba, która charakteryzuje się niechcianymi, natrętnymi myślami, wyobrażeniami i obsesjami. Odczuwany jest przy tym przymus wykonywania pewnych rytualnych czynności, a dodatkowo lęk związany z konsekwencjami zaniechania owych czynności. Strach zmusza człowieka do powielania swoich zazwyczaj absurdalnych zachowań.

Czytaj dalej...

Jaki jest wpływ choroby na codzienne życie chorego?

Nerwica natręctw wiąże się z odczuwaniem irracjonalnego lęku, który w znaczący sposób utrudnia osobom cierpiącym na tę chorobę codzienne funkcjonowanie. Chory uświadamia sobie swój stan psychiczny, jednak nie jest w stanie przeciwdziałać natrętnym myślom i kompulsjom, gdyż nakazy wysyłane przez podświadomość są znacznie silniejsze. Nerwica utrudnia spokojne i bezstresowe życie. W tym przypadku wsparcie osób najbliższych oraz akceptacja może mieć pozytywny wpływ na chorego.

Najbardziej odczuwają zmiany w kontaktach z chorym członkowie najbliższej rodziny. Dom powinien być miejscem, w którym osoba cierpiąca na nerwice może czuć się bezpiecznie. Osoby bliskie powinny wspierać i stanowić oparcie. Pamiętajmy, że lekarze, jako jeden z powodów zaburzeń, wskazują wychowanie. Dorastanie w patologicznej rodzinie może w przyszłości wiązać się z poważnymi problemami nerwowymi. Rodzina powinna więc akceptować, a nie reagować agresją czy odrzuceniem. Najważniejsze, aby wspierała i namawiała do terapii, która pomóc może w powrocie do zdrowia.

Czytaj dalej...

Gdzie szukać pomocy?

Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne (OCD), znane pod potoczną nazwą – nerwica natręctw, związane są przede wszystkim z uciążliwymi natręctwami (obsesja) oraz czynnościami wykonywanymi przymusowo pod pewną presją (kompulsywne). Umysł owładnięty jest przez nieustające myśli i wyobrażenia, do działania pobudzają impulsy pojawiające się w sposób stereotypowy, powtarzający się co jakiś czas. Chorzy czują się bezradni wobec stanu swojego umysłu, dodatkowo zmęczeni i nieakceptowani przez otoczenie, które nie rozumie problemu. W takim przypadku dla własnego dobra należy koniecznie skorzystać z pomocy specjalisty.

Czytaj dalej...